बंद

जाहिरात

जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जाहिरात पोलीस पाटील पदभरती 2023

जाहिरात पोलीस पाटील पदभरती 2023

ऑनलाईन अर्ज https://jalgaon.ppbharti.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्द आहे

 

18/07/2023 31/07/2023 पहा (409 KB)
अंगणवाडी मदतनीस पदभरती जाहिरात

अंगणवाडी मदतनीस पदभरती जाहिरात

10/07/2023 21/07/2023 पहा (3 MB)
पदभरती अंगणवाडी मदतनीस जळगाव शहर

पदभरती अंगणवाडी मदतनीसाची जाहिरात जळगाव शहर

22/06/2023 06/07/2023 पहा (995 KB)
अंगणवाडी मदतनीस पदभरती जळगाव दक्षिण जाहिरात

अंगणवाडी मदतनीस पदभरती जळगाव दक्षिण

22/06/2023 06/07/2023 पहा (2 MB)
जाहिरात जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय

प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सन 2023-24 अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी (FLO) तथा तंत्र सहायक (कृषी प्रक्रिया) या पदासाठी अर्ज मागविन्यासाठी जाहिरात.

08/06/2023 16/06/2023 पहा (2 MB)
कंत्राटी पध्दतीने प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ पदांच्या भरतीसाठी सुचना

आयसीटीसी विभागात कंत्राटी तत्वावर प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ भरती

18/05/2023 01/06/2023 पहा (774 KB)
उपविभागीय कार्यालय फैजपूर अंतिम पात्र उमेदवारांची यादी

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय फैजपूर येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

03/04/2023 30/04/2023 पहा (528 KB)
उपविभागीय कार्यालय भुसावळ पात्र उमेदवारांची यादी

संदर्भ उपविभागीय कार्यालय भुसावळ येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

21/03/2023 21/04/2023 पहा (289 KB)
उपविभागीय अधिकारी फैजपूर येथे तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

उपविभागीय अधिकारी फैजपूर येथे अनुसूचित जमाती वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

13/03/2023 03/04/2023 पहा (2 MB)
उपविभागीय अधिकारी भुसावळ तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

उपविभागीय अधिकारी भुसावळ येथेअनुसूचित जमाती वन हक्क कायदा २००६ अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात

13/03/2023 30/03/2023 पहा (2 MB)