बंद

जाहिरात

जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
विधी अधिकारी (कंत्राटी) पदाची जाहिरात

विधी अधिकारी (कंत्राटी) पदाची जाहिरात

29/08/2023 15/09/2023 पहा (6 MB)
पोलीस पाटील पदभरती २०२३-पारोळा तालुका अंतिम गुणपत्रक

पोलीस पाटील पदभरती २०२३-पारोळा तालुका अंतिम गुणपत्रक

24/08/2023 26/08/2023 पहा (8 MB)
शुध्दीपत्रक : कोतवाल संवर्गातील पदभरती 2023

शुध्दीपत्रक कोतवाल संवर्गातील पदभरती 2023 उपविभागीय कार्यालय चाळीसगाव करीता

04/08/2023 19/08/2023 पहा (572 KB)
मनरेगाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर नियुक्तीबाबत.

मनरेगाचे सामाजिक अंकेक्षण करण्यासाठी साधन व्यक्ती पदावर नियुक्तीबाबत.

04/08/2023 18/08/2023 पहा (1 MB)
जाहिरात कोतवाल पदभरती 2023

जाहिरात कोतवाल पदभरती 2023 ऑनलाईन अर्ज https://jalgaon.ppbharti.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्द आहे

 

18/07/2023 31/07/2023 पहा (602 KB)
जाहिरात पोलीस पाटील पदभरती 2023

जाहिरात पोलीस पाटील पदभरती 2023

ऑनलाईन अर्ज https://jalgaon.ppbharti.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्द आहे

 

18/07/2023 31/07/2023 पहा (409 KB)
अंगणवाडी मदतनीस पदभरती जाहिरात

अंगणवाडी मदतनीस पदभरती जाहिरात

10/07/2023 21/07/2023 पहा (3 MB)
पदभरती अंगणवाडी मदतनीस जळगाव शहर

पदभरती अंगणवाडी मदतनीसाची जाहिरात जळगाव शहर

22/06/2023 06/07/2023 पहा (995 KB)
अंगणवाडी मदतनीस पदभरती जळगाव दक्षिण जाहिरात

अंगणवाडी मदतनीस पदभरती जळगाव दक्षिण

22/06/2023 06/07/2023 पहा (2 MB)
जाहिरात जिल्हा अधीक्षक कृषी कार्यालय

प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सन 2023-24 अंतर्गत क्षेत्रीय अधिकारी (FLO) तथा तंत्र सहायक (कृषी प्रक्रिया) या पदासाठी अर्ज मागविन्यासाठी जाहिरात.

08/06/2023 16/06/2023 पहा (2 MB)