बंद

जाहिरात

जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सनदी लेखापाल यांच्या नेमणूक प्रक्रियेमध्ये निवडणूक कारणास्तव मुदतवाढ बाबत
सनदी लेखापाल यांच्या नेमणूक प्रक्रियेमध्ये निवडणूक कारणास्तव मुदतवाढ बाबत
26/06/2024 01/07/2024 पहा (673 KB)
मगांराग्रारोहयो अंतर्गत एएमआरएस लेखांकनाकरीता सनदी लेखापाल नेमणूक करणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत.

मगांराग्रारोहयो अंतर्गत एएमआरएस लेखांकनाकरीता सनदी लेखापाल नेमणूक करणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत.

 

19/06/2024 01/07/2024 पहा (7 MB)
मगांराग्रारोहयो अंतर्गत संवैधानिक लेखापरिक्षणाकरीता सनदी लेखापाल नेमणूक करणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत…

मगांराग्रारोहयो अंतर्गत संवैधानिक लेखापरिक्षणाकरीता सनदी लेखापाल नेमणूक करणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत…

19/06/2024 01/07/2024 पहा (8 MB)
मगांराग्रारोहयो-अंतर्गत एएमआरएस लेखापाल नेमणूक करणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत

मगांराग्रारोहयो-अंतर्गत एएमआरएस लेखापाल नेमणूक करणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत

14/03/2024 21/03/2024 पहा (6 MB)
मगांराग्रारोहयो-अंतर्गत संवैधानिक लेखापरीक्षणाकरिता सनदी लेखापाल नेमणूक करणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत

मगांराग्रारोहयो-अंतर्गत संवैधानिक लेखापरीक्षणाकरिता सनदी लेखापाल नेमणूक करणेकामी दरपत्रक मागविणेबाबत

14/03/2024 21/03/2024 पहा (6 MB)
अंगणवाडी मदतनीस या पदासाठी जाहिरात

अंगणवाडी मदतनीस या पदासाठी जाहिरात

27/02/2024 11/03/2024 पहा (766 KB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदाकरिता जाहिरात

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी पदाकरिता जाहिरात

11/12/2023 22/12/2023 पहा (5 MB)
जाहिरात लवाद (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) शाखा

जिल्हाधिकारी जळगाव याचे कार्यालय येथे पदभरती जाहिरात लवाद (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) शाखा

27/09/2023 13/10/2023 पहा (4 MB)
विधी अधिकारी (कंत्राटी) पदाची जाहिरात

विधी अधिकारी (कंत्राटी) पदाची जाहिरात

29/08/2023 15/09/2023 पहा (6 MB)
पोलीस पाटील पदभरती २०२३-पारोळा तालुका अंतिम गुणपत्रक

पोलीस पाटील पदभरती २०२३-पारोळा तालुका अंतिम गुणपत्रक

24/08/2023 26/08/2023 पहा (8 MB)