बंद

स्वयंसेवी संस्था

कै.आर.सी. पाटील बहुउद्देशिय संस्था

वावळदे ता.अमळनेर जि.जळगाव

ईमेल : Shekharsonawane71[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9822273785

क्रांतिकारी राष्ट्रसंत श्री. इंद्रदेवजी महाराज राधा-रासबिहारी बहुउद्देशीय संस्था

गट नं.१३९ सावखेडा होळ ता.पारोळा जि.जळगाव

ईमेल : radharasbiharisanstha[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 8805960202
पिन कोड: 425109

गांधी रिसर्च फाउंडेशन

गांधी तीर्थ, जैन हिल्स शिरसोली रोड

ईमेल : mahajan[dot]uday[at]gandhifoundation[dot]net
दूरध्वनी : 0257-2264801
वेबसाइट दुवा : http://gandhifoundation.net

गोवर्धन गोशाळा निमगांव

पोस्ट निमगाव ता.यावल

ईमेल : gopalkoli812016[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02585-261201

गोविज्ञान अनुसंधान आणि बहुउद्देशिय संस्था भुसावळ

हरिपुरा पोस्ट मोहराळे ता. यावल जि. जळगाव

ईमेल : govidnyan[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 8087650125

ग्राम विकास बहुसंख्य संस्था जळगाव

दांडेकर नगर, पिंप्राळा रोड, जळगाव,

ईमेल : gramvikasjalgaon[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 0257-262723

छत्रपती शिवराय फाऊंडेशन, धुळे

पोस्ट वाघळी

ईमेल : chhatrapatishivrai[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 8975050035

छबिलदास काळु चौधरी बहुउद्देशिय शिक्षण प्रकाश मंडल

जय श्रीराम कॉमलेक्स शांती मंदिर वार्ड

ईमेल : ckcbspmbsl2000[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9595763636

जननायक रंगमंच गट

हेानाजी हेमराज चव्हाण २२० बालाजी पेठ सराफ बाजार जळगाव

ईमेल : jannayaktheatre[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9403021220

जनशिक्षण संस्थान जळगाव

जनशिक्षण संस्थान, कस्तुरबा हायस्कूल मागे, ओल्ड शिरपूर रोड, चोपडा ता-चोपडा, जि. जळगाव

ईमेल : dirjssjalgaon[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02586-222600