बंद

स्वयंसेवी संस्था

जयवंतराव पाटील बहुउद्देशिय संस्था रामेश्वर

रामेश्वर खु.पोस्ट चांदणीखुरे

ईमेल : jaypatil2580[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02587-222368

जळगाव जिल्हा बालकल्याण समिती

निवांत नेरी रोड वावळदा जळगाव

ईमेल : awtc[dot]jalgaon[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0257-2353585

जळगाव जिल्हा सेवा समिती जळगाव जिल्हा जळगाव

जळगाव जिल्हा सेवा समिती टॉवर चकि, जळगाव जि. जळगाव

ईमेल : kailastayade[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0257-2229674

डॉ अण्णासाहेब जी डी बेंडाळे महिला महाविद्यालय

डॉ. अण्णासाहेब जी डी.बेंडाळे महिला महाविद्यालय, जिल्हा पेठ, जिल्हा रोड, जळगाव

ईमेल : agdbmm[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0257-2236051
वेबसाइट दुवा : http://www.agdbmmjal.ac.in/
पिन कोड: 425001

डॉ. मानवतकर बहुउद्देशिय संस्था भुसावळ

मानवतकर हॉस्पिटल पोस्ट भुसावळ जिल्हा जळगाव

ईमेल : ahmadsohail400[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9175223931

दिलासा बहुउद्देशिय संस्था जळगाव

48, द्रौपदी नगर, राष्ट्रीय महामार्ग नं. 6, जळगाव

ईमेल : sahebraopatil40[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0257-2253113

दिवंगत यशवंत बळिराम पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ

स्व.यशवंती बळीराम पाटील शिक्षण प्रसारक मंडळ तळाई ता.एरंडोल जि.जळगाव

ईमेल : ybpatil1555[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02588-245591

निमजाई फाऊंडेशन

63, त्रंबक नगर महाबळ रोड जळगाव.

ईमेल : bakshebhushan1[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9730348227

निर्मल ग्रामविकास फाउंडेशन

पोस्ट भाटखेडे ता.एरंडोल जि.जळगाव

ईमेल : vijaya89patil[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02588-263825