Close

Shri.A.B.Gavande

Parola

Email : tahsildar[dot]parola[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
Designation : Tahsildar Parola
Phone : 02597-222230