बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

निवड व प्रतीक्षा यादी जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलांचे बालगृह / निरीक्षण गृह,विशेष दत्तक संस्था शिशुगृह

प्रकाशित केले: 05/08/2022

निवड व प्रतीक्षा यादी जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलांचे बालगृह / निरीक्षण गृह ,विशेष दत्तक संस्था शिशुगृह

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

भूसंपादन कायदा 2013 भागपूर तहसील जळगाव

प्रकाशित केले: 05/08/2022

मुदतवाढ जमीन संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अन्वये अधिसूचनेच्या पुनर्प्रकाशन गाव भागपूर तहसील जळगाव च्या SR-…

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पुरवठा करणेकामी ई -निविदा -मुदतवाढ

प्रकाशित केले: 03/08/2022

डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पुरवठा करणेकामी ई -निविदा -मुदतवाढ

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव तिरंगा रचनात्मक

प्रकाशित केले: 03/08/2022

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव तिरंगा रचनात्मक

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा परिषद,पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका 2022 आरक्षणाची प्रारुप अधिसूचना

प्रकाशित केले: 01/08/2022

जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका 2022 आरक्षणाची प्रारुप अधिसूचना

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये आदेश

प्रकाशित केले: 30/07/2022

फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये आदेश

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

अधिसूचना:सरकारी खाणपट्टा लिलाव प्रथम मुदतवाढ 

प्रकाशित केले: 30/07/2022

अधिसूचना:सरकारी खाणपट्टा लिलाव प्रथम मुदतवाढ

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

नगर परिषद आरक्षण सोडत कार्यक्रम

प्रकाशित केले: 29/07/2022

नगर परिषद आरक्षण सोडत कार्यक्रम

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित विशेष दत्तक संस्था शिशुगृह रिक्त पदांची जाहिरात

प्रकाशित केले: 27/07/2022

जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित विशेष दत्तक संस्था शिशुगृह रिक्त पदांची जाहिरात

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलांचे बालगृह /निरीक्षण गृह येथील रिक्त पदाची जाहिरात

प्रकाशित केले: 27/07/2022

जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलांचे बालगृह /निरीक्षण गृह येथील रिक्त पदाची जाहिरात

अधिक