बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही
नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या नवीन मतदार याद्या तयार करण्यासाठी मतदार नोंदणी कार्यक्रमाची जाहीर सूचना

प्रकाशित : 30/09/2023

1 नोव्हेंबर 2023 च्या अर्हता दिनांकावर आधारित नाशिक विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या नवीन मतदार याद्या तयार करण्यासाठी मतदार नोंदणी कार्यक्रमाची जाहीर…

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जाहिरात लवाद (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) शाखा

प्रकाशित : 28/09/2023

जिल्हाधिकारी जळगाव याचे कार्यालय येथे पदभरती जाहिरात लवाद (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) शाखा

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
मतदान केंद्र प्रारुप यादीची प्रसिध्दी सुचना

प्रकाशित : 27/09/2023

मतदान केंद्र प्रारुप यादीची प्रसिध्दी सुचना दि.26.09.2023

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
सन २०२४ करिता खाजगी टँकर भाडे तत्वावर लावणे कामी ई-निविदा मागविणे बाबत

प्रकाशित : 20/09/2023

सन २०२४ करिता खाजगी टँकर भाडे तत्वावर लावणे कामी ई-निविदा मागविणे बाबत

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे जुलै २०२३.

प्रकाशित : 18/09/2023

जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे जुलै २०२३.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
ग्रामसाधन व्यक्ती मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी-मुलाखत दि १३ व १४ सप्टेंबर २०२३

प्रकाशित : 11/09/2023

ग्रामसाधन व्यक्ती मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी-मुलाखत दि १३ व १४ सप्टेंबर २०२३.

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ जे जळगाव मनमाड नवीन कायद्यान्वये वाढीव मोबदला संदर्भात-लेखी युक्तिवाद प्रकरणाची यादी

प्रकाशित : 09/09/2023

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ जे जळगाव मनमाड नवीन कायद्यान्वये वाढीव मोबदला संदर्भात-लेखी युक्तिवाद प्रकरणाची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ एल मुक्ताईनगर शहापूर नवीन कायद्यान्वये वाढीव मोबदला संदर्भात-लेखी युक्तिवाद प्रकरणाची यादी

प्रकाशित : 09/09/2023

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ एल मुक्ताईनगर शहापूर नवीन कायद्यान्वये वाढीव मोबदला संदर्भात-लेखी युक्तिवाद प्रकरणाची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ एफ जळगाव-फर्दापूर वाढीव मोबदला संदर्भात-लेखी युक्तिवाद प्रकरणाची यादी

प्रकाशित : 09/09/2023

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५३ एफ जळगाव-फर्दापूर वाढीव मोबदला संदर्भात-लेखी युक्तिवाद प्रकरणाची यादी

तपशील पहा
छायाचित्र उपलब्ध नाही
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ (फागणे-चिखली) चौपदरीकरण नवीन कायदायन्वये वाढीव मोबदला मिळणेकामी प्राप्त संदर्भावर अंतिम सुनावणीबाबत सूचना

प्रकाशित : 09/09/2023

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ६ (फागणे-चिखली) चौपदरीकरण नवीन कायदायन्वये वाढीव मोबदला मिळणेकामी प्राप्त संदर्भावर अंतिम सुनावणीबाबत सूचना

तपशील पहा