बंद

काय नवीन

छायाचित्र उपलब्ध नाही

दरपत्रक सूचना – ई ऑफिस प्रणाली अंतर्गत मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती कक्षासाठी लॅपटॉप उपलबद्ध करणेबाबत

प्रकाशित केले: 24/11/2022

दरपत्रक सूचना – ई ऑफिस प्रणाली अंतर्गत मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती कक्षासाठी लॅपटॉप उपलबद्ध करणेबाबत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

दरपत्रक सूचना – ई ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करणेकरीता 2 हायस्पीड स्कॅनर खरेदी करणेबाबत

प्रकाशित केले: 24/11/2022

दरपत्रक सूचना – ई ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करणेकरीता २ हायस्पीड स्कॅनर खरेदी करणेबाबत

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

पदवीधर मतदारसंघाची प्रारूप मतदार यादी

प्रकाशित केले: 24/11/2022

पदवीधर मतदारसंघाची प्रारूप मतदार यादी येथे पहा..

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

राष्ट्रीय महामार्ग – ३डी अधिसूचना पाचोरा तालुक्यातील १० गावामधील जमीन संपादीत करणेसाठी अधिसूचना

प्रकाशित केले: 24/11/2022

राष्ट्रीय महामार्ग – ३डी अधिसूचना -पाचोरा तालुक्यातील १० गावामधील जमीन संपादीत करणेसाठी अधिसूचना

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

छायाचित्र मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम – 2023 व मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांचा तपशील

प्रकाशित केले: 14/11/2022

छायाचित्र मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम – 2023 व मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांचा तपशील

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

शासकीय जागेवरील गौण खनिज खाणपट्ट्याची लिलावाची ई-निविदा व ई लिलावाची अधिसूचना

प्रकाशित केले: 01/11/2022

शासकीय जागेवरील गौण खनिज खाणपट्ट्याची लिलावाची ई-निविदा व ई लिलावाची अधिसूचना

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम

प्रकाशित केले: 25/10/2022

सारांश स्वरूपातील सर्वसाधारण सूचना परिशिष्ट अ -1 (द्वितीय पुर्नप्रसिध्दी)

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

मुदतवाढ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक या संस्थेतील रिक्त पदे भरण्याबाबतची जाहिरात

प्रकाशित केले: 17/10/2022

मुदतवाढ विभागीय प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्था, नाशिक या संस्थेतील रिक्त पदे भरण्याबाबतची जाहिरात

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता : निवड आणि प्रतीक्षा यादी

प्रकाशित केले: 14/10/2022

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता : निवड आणि प्रतीक्षा यादी

अधिक
छायाचित्र उपलब्ध नाही

नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम परिशिष्ट अ -1 पुर्नप्रसिध्दी

प्रकाशित केले: 14/10/2022

नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम परिशिष्ट अ -1 पुर्नप्रसिध्दी

अधिक