बंद

बँका

जळगाव डिस्ट्रिक सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक

मेन ऑफिस,२७,रिंगरोड जळगाव पिन-४२५००१

ईमेल : info[at]jdccbank[dot]com
दूरध्वनी : 0257-2241671
वेबसाइट दुवा : http://jdccbank.com/Home/

द जळगाव पीपल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमीटेड

१५२,पोलन पेठ,दाणा बाजार,जळगाव

वेबसाइट दुवा : https://www.jpcbank.com/Home.html

देना बँक

माहिजी बाजार,नवी पेठ जळगाव पिन-४२५००१

ईमेल : JALGAO[at]DENABANK[dot]CO[dot]IN
दूरध्वनी : 0257-2229897
वेबसाइट दुवा : https://www.denabank.com/

पंजाब नॅशनल बँक

४६/४७,नवी पेठ जळगाव

ईमेल : bo0222[at]pnb[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 0257-2229582
वेबसाइट दुवा : https://www.pnbindia.in/

बँक ऑफ इंडीया

श्री वल्लभ बिल्डींग,एम.जी.रोड,नवीन नटवर थिएटर पिन ४२५००१

ईमेल : Jalgaon[dot]Pune[at]bankofindia[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 0257-2225080
वेबसाइट दुवा : https://www.bankofindia.co.in/english/home.aspx

बँक ऑफ बडोदा

पीबी नं.२८,विसनजी नगर,जिल्हा पेठ,नवी पेठ जळगाव

ईमेल : JALGAO[at]bankofbaroda[dot]com
दूरध्वनी : 0257-2237520
वेबसाइट दुवा : https://www.bankofbaroda.in/
पिन कोड: 425001

बँक ऑफ महाराष्ट्र

हॉटेल तिरुपती,नवे बसस्टँड रोड पिन-४२५००१

ईमेल : BOM527[at]MAHABANK[dot]CO[dot]IN
दूरध्वनी : 0257-2229324
वेबसाइट दुवा : https://www.bankofmaharashtra.in/

महाराष्ट्र ग्रामीण बँक

ता.जळगाव जि.जळगाव

दूरध्वनी : 0257-2254400
वेबसाइट दुवा : http://mahagramin.in/

युको बँक

१८,नवी पेठ जळगाव पिन-४२५००१

ईमेल : jalgao[at]ucobank[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 0257-2229396
वेबसाइट दुवा : https://www.ucobank.com/english/home.aspx

युनायटेड बँक ऑफ इंडीया

जयविश्व,२६९ बळीराम पेठ जळगाव पिन -४२५००१

ईमेल : bmjln[at]unitedbank[dot]co[dot]in
वेबसाइट दुवा : https://www.unitedbankofindia.com/english/home.aspx