बंद

बँका

अलाहाबाद बँक

२२९ स्टेशन रोड नवी पेठ जळगाव पिन- ४२५००१

ईमेल : br[dot]jalgaon[at]allahabadbank[dot]in
दूरध्वनी : 0257-2222253
वेबसाइट दुवा : https://www.allahabadbank.in/

आडीबीआय बँक लिमीटेड

खान्देश मील कॉम्प्लेक्स नेहरु चौक स्टेशन रोड पिन-४२५००१

ईमेल : ibkl0000482[at]idbi[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 0257-2229915
वेबसाइट दुवा : https://www.idbi.com/index.asp

आसीआयसीआय बँक लिमीटेड

८९,नुतन मराठा कॉलेज समोर,जळगाव पिन-४२५००१

दूरध्वनी : 0257-3201775
वेबसाइट दुवा : https://www.icicibank.com/

इंडीयन ओवरसीस बँक

जैन मार्केट पहिला माळा चित्रा टॉकीज जवळ जळगाव पिन-४२५००१

ईमेल : iob0760[at]iob[dot]in
दूरध्वनी : 0257-2267224
वेबसाइट दुवा : https://www.iob.in/

इंडीयन बँक

९९,पोलन पेठ,पहिला माळा दाणा बाजार एचडीएफसी बँकेच्या वरती,जुन्या बसस्टँड जवळ

ईमेल : jalgaon[at]indianbank[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 0257-2233793
वेबसाइट दुवा : https://www.indianbank.net.in

एक्सिस बँक

तळ मजला,जिल्हा पेठ,डीएसपी चौक जळगाव

दूरध्वनी : 0257-2214133
वेबसाइट दुवा : https://www.axisbank.com/

एचडीएफसी बँक

१३४,१३५, डिएसपी चौक,महाबळ रोड जळगाव पिन-४२५००१

ईमेल : support[at]hdfcbank[dot]com
दूरध्वनी : 9890603333
वेबसाइट दुवा : https://www.hdfcbank.com/

कॉर्पोरेशन बँक

आदित्य चेंबर्स,२०१,नवी पेठ,महानगरपालिका जळगाव पिन-४२५००१

ईमेल : cb0379[at]corpbank[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 0257-243441
वेबसाइट दुवा : https://www.corpbank.com/

जळगाव जनता बँक

सेवा,११७-११९ नवी पेठ सुरेश कलेक्शन समोर,नवी पेठ जळगाव

ईमेल : jjsbl_jal[at]sancharnet[dot]in
दूरध्वनी : 0257-2223699
वेबसाइट दुवा : http://www.jjsbl.com/