बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी भरती परीक्षा २०२३ मध्ये कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी जिल्हा जळगाव

तलाठी भरती परीक्षा २०२३ मध्ये कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी जिल्हा जळगाव

14/03/2024 14/06/2024 पहा (6 MB)
तलाठी भरती परीक्षा २०२३ मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी जिल्हा जळगाव

तलाठी भरती परीक्षा २०२३ मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची यादी जिल्हा जळगाव

14/03/2024 14/05/2024 पहा (8 MB)
मगांराग्रारोहयो अंतर्गत तक्रार निवारण प्राधिकारी यांची नियुक्तीकरणे बाबत.

मगांराग्रारोहयो अंतर्गत तक्रार निवारण प्राधिकारी यांची नियुक्तीकरणे बाबत.

13/03/2024 24/03/2024 पहा (576 KB)
निवड व प्रतिक्षाधिन उमेदवारांची यादी

जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलांचे निरिक्षणगृह /बालगृह जळगाव येथील रिक्त पदांची कंत्राटी पदभरती

05/03/2024 12/03/2024 पहा (150 KB)
जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलांचे निरिक्षणगृह /बालगृह जळगाव येथील रिक्त पदांची कंत्राटी पदभरती

जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलांचे निरिक्षणगृह /बालगृह जळगाव येथील रिक्त पदांची कंत्राटी पदभरती

01/03/2024 05/03/2024 पहा (2 MB)
जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलींचे निरिक्षणगृह /बालगृह जळगाव येथील रिक्त पदांची कंत्राटी पदभरती

जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलींचे निरिक्षणगृह /बालगृह जळगाव येथील रिक्त पदांची कंत्राटी पदभरती

01/03/2024 05/03/2024 पहा (3 MB)
विधी अधिकारी (कंत्राटी) 2023 या पदासाठी उमेदवारांची पात्र अपात्र यादी

विधी अधिकारी (कंत्राटी) 2023 या पदासाठी उमेदवारांची पात्र अपात्र यादी

01/11/2023 05/11/2023 पहा (1 MB)
जाहिरात लवाद (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) शाखा

जिल्हाधिकारी जळगाव याचे कार्यालय येथे पदभरती जाहिरात लवाद (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) शाखा

27/09/2023 13/10/2023 पहा (4 MB)
पोलीस पाटील पदभरती २०२३- चोपडा तालुका अंतिम गुणवत्ता यादी

पोलीस पाटील पदभरती २०२३- चोपडा तालुका अंतिम गुणवत्ता यादी

25/08/2023 28/08/2023 पहा (2 MB)
पोलीस पाटील पदभरती २०२३- अमळनेर तालुका अंतिम गुणवत्ता यादी

पोलीस पाटील पदभरती २०२३- अमळनेर तालुका अंतिम गुणवत्ता यादी

25/08/2023 28/08/2023 पहा (2 MB)