बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
विशेष सहाय्यक सरकारी वकिलांचे पॅनेल पात्र आणि अपात्र अर्जदारांची यादी

विशेष सहाय्यक सरकारी वकिलांचे पॅनेल पात्र आणि अपात्र अर्जदारांची यादी

04/10/2022 14/10/2022 पहा (4 MB)
निवड व प्रतीक्षा यादी जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलांचे बालगृह / निरीक्षण गृह,विशेष दत्तक संस्था शिशुगृह

निवड व प्रतीक्षा यादी जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचालित मुलांचे बालगृह / निरीक्षण गृह ,विशेष दत्तक संस्था शिशुगृह

05/08/2022 12/08/2022 पहा (706 KB)
प्रतिनियुक्ती पद – राज्य माहिती आयोग व सेवा हक्क आयुक्त नाशिक

प्रतिनियुक्ती पद – राज्य माहिती आयोग व सेवा हक्क आयुक्त नाशिक

15/03/2022 05/04/2022 पहा (1 MB)
महिला शक्ती केंद्रा अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी

महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत महिला शक्ती केंद्रा अंतर्गत निवड झालेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी

22/02/2022 28/02/2022 पहा (883 KB)
जि.म.बा.वि.कार्यालय जळगाव कंत्राटी पदभरती उमेदवारांची अंतिम यादी

जिल्हा परिविक्षा आणि अनु.संघटना संचलित मुलांचे/मुलींचे बालगृह/निरीक्षण गृह जळगाव येथिल अंतिम निवड यादी

05/01/2022 12/01/2022 पहा (833 KB)
जि.म.बा.वि.कार्यालय जळगाव कंत्राटी पदभरती उमेदवारांची अंतिम यादी

जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित विशेष दत्तकगृह/शिशुगृह जळगाव उमेदवारांची अंतिम निवड यादी

30/12/2021 07/01/2022 पहा (559 KB)
जि.म.बा.वि.कार्यालय पदभरती

जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित बालगृह पदभरतीतील मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी

27/12/2021 06/01/2022 पहा (9 MB)
तलाठी भरती २०१९-सामाईक प्रतीक्षा यादीतून वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

कागदपत्र पडताळणीकामी बोलविण्यात आलेले तथापि सामाईक प्रतीक्षा यादीतून वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

30/08/2021 31/12/2021 पहा (563 KB)
जि.म.बा.वि.कार्यालय पदभरती

जिल्हा परिविक्षा आणि अनुरक्षण संघटना संचलित दत्तक गृह/शिशुगृह पदभरतीतील मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी

27/12/2021 31/12/2021 पहा (3 MB)
तलाठी भरती २०१९

उमेदवाराचे उपविभाग वाटप पत्र

15/12/2020 15/12/2021 पहा (2 MB)