बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
पोलीस पाटील पदभरती २०२३- चोपडा तालुका अंतिम गुणवत्ता यादी

पोलीस पाटील पदभरती २०२३- चोपडा तालुका अंतिम गुणवत्ता यादी

25/08/2023 28/08/2023 पहा (2 MB)
पोलीस पाटील पदभरती २०२३- अमळनेर तालुका अंतिम गुणवत्ता यादी

पोलीस पाटील पदभरती २०२३- अमळनेर तालुका अंतिम गुणवत्ता यादी

25/08/2023 28/08/2023 पहा (2 MB)
पोलीस पाटील पदभरती २०२३-एरंडोल तालुका मुलाखतीसाठी पात्र,अपात्र उमेदवार यादी

पोलीस पाटील पदभरती २०२३-एरंडोल तालुका मुलाखतीसाठी पात्र,अपात्र उमेदवार यादी

22/08/2023 25/08/2023 पहा (838 KB)
पोलीस पाटील पदभरती २०२३- धरणगाव तालुका पोलीस पाटील मुलाखतीसाठी पात्र,अपात्र उमेदवार यादी

पोलीस पाटील पदभरती २०२३- धरणगाव तालुका पोलीस पाटील मुलाखतीसाठी पात्र,अपात्र उमेदवार यादी

 

22/08/2023 25/08/2023 पहा (1 MB)
पोलीस पाटील पदभरती २०२३- धरणगाव तालुका पोलीस पाटील अंतिम गुणपत्रक

पोलीस पाटील पदभरती २०२३- धरणगाव तालुका पोलीस पाटील अंतिम गुणपत्रक

23/08/2023 25/08/2023 पहा (1 MB)
पोलीस पाटील पदभरती २०२३- एरंडोल तालुका अंतिम गुणपत्रक

पोलीस पाटील पदभरती २०२३- एरंडोल तालुका अंतिम गुणपत्रक

23/08/2023 25/08/2023 पहा (6 MB)
पोलीस पाटील पदभरती २०२३-पारोळा तालुका मुलाखतीसाठी पात्र अपात्र उमेदवार यादी

पोलीस पाटील पदभरती २०२३-पारोळा तालुका मुलाखतीसाठी पात्र अपात्र उमेदवार यादी

23/08/2023 25/08/2023 पहा (2 MB)
पोलीस पाटील पदभरती २०२३- आदर्श उत्तरतालिका

पोलीस पाटील पदभरती २०२३- आदर्श उत्तरतालिका

13/08/2023 20/08/2023 पहा (845 KB)
कोतवाल  पदभरती २०२३- आदर्श उत्तरतालिका

कोतवाल  पदभरती २०२३- आदर्श उत्तरतालिका

13/08/2023 20/08/2023 पहा (392 KB)
पोलीस पाटील पदभरती २०२३- लेखी परीक्षेची तालुकानिहाय प्राप्त गुणांची यादी

पोलीस पाटील पदभरती २०२३- लेखी परीक्षेची तालुकानिहाय प्राप्त गुणांची यादी

13/08/2023 20/08/2023 पहा (4 MB)