बंद

निवडणूक विभाग

निवडणूक विभाग
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
छायाचित्र मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम – 2023 व मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांचा तपशील

छायाचित्र मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम – 2023 व मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांचा तपशील

09/11/2022 26/11/2022 पहा (2 MB)
नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम

दि.01 नोव्हेंबर 2022 या अहर्ता दिनांकावर आधारीत नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संघ मतदार नोंदणी कार्यक्रमाची अनुसूची “अ” व “प्रथम अनुसूची” प्रसिद्ध करणेबाबत.

01/10/2022 07/11/2022 पहा (1 MB)
नाशिक विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम

सारांश स्वरूपातील सर्वसाधारण सूचना परिशिष्ट अ -1 (द्वितीय पुर्नप्रसिध्दी)

25/10/2022 07/11/2022 पहा (667 KB)
11-रावेर मतदार संघ

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांची संपर्क यादी

01/10/2021 31/10/2022 पहा (75 KB)
नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम परिशिष्ट अ -1 पुर्नप्रसिध्दी

नाशिक विभाग पदवीधर मतदार संघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम परिशिष्ट अ -1 पुर्नप्रसिध्दी

15/10/2022 24/10/2022 पहा (1 MB)
जाहीर सूचना निवडणूकीच्या कामासाठी खाजगी वाहन भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून घेणेबाबत

निवडणूक विभाग : जाहीर सूचना निवडणूकीच्या कामासाठी खाजगी वाहन भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून घेणेबाबत

12/05/2022 24/05/2022 पहा (2 MB)
प्रेस नोट निवडणूक विभाग
प्रेस नोट आंतरराष्ट्रीय तृतीय पंथी ओळख दिन विशेष मोहीम
27/03/2022 02/04/2022 पहा (493 KB)
मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांची संपर्क यादी

01/10/2021 31/01/2022 पहा (426 KB)
निवडणूक विभाग- ERO आणि AERO यांचे संपर्क क्रमांक

जिल्हयातील मतदार नोंदणी अधिकारी व सहा.मतदार नोंदणी अधिकारी यांचे संपर्क क्रमांक

29/10/2021 31/01/2022 पहा (54 KB)
20-मुक्ताईनगर मतदार संघ

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांची संपर्क यादी

01/10/2021 31/01/2022 पहा (76 KB)