बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
इंसिडेन्ट कमांडर म्हणून घोषित करणे बाबत आदेश 

इंसिडेन्ट कमांडर म्हणून घोषित करणे बाबत आदेश

22/09/2022 22/10/2022 पहा (409 KB)
नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत आदेश

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण-नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेबाबत आदेश

22/09/2022 22/10/2022 पहा (792 KB)
फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये आदेश

फौजदारी प्रक्रीया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये आदेश

28/07/2022 28/09/2022 पहा (1 MB)
स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव तिरंगा रचनात्मक

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव तिरंगा रचनात्मक

03/08/2022 16/08/2022 पहा (2 MB)
अधिसूचना:सरकारी खाणपट्टा लिलाव प्रथम मुदतवाढ 

अधिसूचना:सरकारी खाणपट्टा लिलाव प्रथम मुदतवाढ

29/07/2022 11/08/2022 पहा (517 KB)
नगर परिषद आरक्षण सोडत कार्यक्रम

नगर परिषद आरक्षण सोडत कार्यक्रम

28/07/2022 04/08/2022 पहा (4 MB)
आरक्षण निश्चिती कार्यक्रम – जळगाव जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती 2022

आरक्षण निश्चिती कार्यक्रम – जळगाव जिल्हा परिषद ,पंचायत समिती 2022

07/07/2022 02/08/2022 पहा (873 KB)
जि.प.प.स. २०२२ प्रारूप प्रभाग रचना-गट/गण तालुका यावल

जि.प.प.स. २०२२ प्रारूप प्रभाग रचना-गट/गण तालुका यावल

02/06/2022 25/06/2022 पहा (3 MB)
जि.प.प.स. २०२२ प्रारूप प्रभाग रचना-गट/गण तालुका पाचोरा

जि.प.प.स. २०२२ प्रारूप प्रभाग रचना-गट/गण तालुका पाचोरा

02/06/2022 25/06/2022 पहा (2 MB)
जि.प.प.स. २०२२ प्रारूप प्रभाग रचना-गट/गण तालुका मुक्ताईनगर

जि.प.प.स. २०२२ प्रारूप प्रभाग रचना-गट/गण तालुका मुक्ताईनगर

02/06/2022 25/06/2022 पहा (3 MB)