बंद

सार्वजनिक सुविधा

टपाल

चाळीसगाव मुख्य कार्यालय

चाळीसगाव 424101

दूरध्वनी : 02589-222169
वेबसाइट दुवा : https://www.indiapost.gov.in/

जळगाव मुख्य कार्यालय

जळगाव 425001

दूरध्वनी : 0257-2237247
वेबसाइट दुवा : https://www.indiapost.gov.in/

भुसावळ मुख्य कार्यालय

भुसावळ 425201

दूरध्वनी : 02582-222424
वेबसाइट दुवा : https://www.indiapost.gov.in/

नगरपालिका

अमळनेर नगरपरिषद

स्टेशन रोड , अमळनेर , जि . जळगाव

ईमेल : coamalner[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02587-222542
श्रेणी / प्रकार:  ब वर्ग
पिन कोड: 425401

एरंडोल नगरपरिषद

मेन रोड जुना भाजी मार्केट गढी परिसर जुने पाणी टाकी जवळ एरंडोल.

ईमेल : mnc_erl[dot]001[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 02588-245022
श्रेणी / प्रकार: क वर्ग
पिन कोड: 425109

चाळीसगाव नगरपरिषद

नवीन प्रशासकीय इमारत , हिरापूर रोड, चाळीसगाव.

ईमेल : chalisgaonnp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02589-223416
श्रेणी / प्रकार:  ब वर्ग
पिन कोड: 424101

चोपडा नगरपरिषद

शिवाजी चौक चोपडा.

ईमेल : co[dot]mcchopda[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02586-220016
श्रेणी / प्रकार:  ब वर्ग
पिन कोड: 425107

जामनेर नगरपरिषद

मेन रोड जामनेर.

ईमेल : cojamner[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02580-232524
श्रेणी / प्रकार:  ब वर्ग
पिन कोड: 424206

धरणगाव नगरपरिषद

महात्मा गांधी उद्यानात चोपडा रोड,धरणगाव,

ईमेल : dharangaonnp[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02588-202021
श्रेणी / प्रकार: क वर्ग
पिन कोड: 425105

बँका

अलाहाबाद बँक

२२९ स्टेशन रोड नवी पेठ जळगाव पिन- ४२५००१

ईमेल : br[dot]jalgaon[at]allahabadbank[dot]in
दूरध्वनी : 0257-2222253
वेबसाइट दुवा : https://www.allahabadbank.in/

आडीबीआय बँक लिमीटेड

खान्देश मील कॉम्प्लेक्स नेहरु चौक स्टेशन रोड पिन-४२५००१

ईमेल : ibkl0000482[at]idbi[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 0257-2229915
वेबसाइट दुवा : https://www.idbi.com/index.asp

आसीआयसीआय बँक लिमीटेड

८९,नुतन मराठा कॉलेज समोर,जळगाव पिन-४२५००१

दूरध्वनी : 0257-3201775
वेबसाइट दुवा : https://www.icicibank.com/

इंडीयन ओवरसीस बँक

जैन मार्केट पहिला माळा चित्रा टॉकीज जवळ जळगाव पिन-४२५००१

ईमेल : iob0760[at]iob[dot]in
दूरध्वनी : 0257-2267224
वेबसाइट दुवा : https://www.iob.in/

इंडीयन बँक

९९,पोलन पेठ,पहिला माळा दाणा बाजार एचडीएफसी बँकेच्या वरती,जुन्या बसस्टँड जवळ

ईमेल : jalgaon[at]indianbank[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 0257-2233793
वेबसाइट दुवा : https://www.indianbank.net.in

एक्सिस बँक

तळ मजला,जिल्हा पेठ,डीएसपी चौक जळगाव

दूरध्वनी : 0257-2214133
वेबसाइट दुवा : https://www.axisbank.com/

महाविद्यालय/विद्यापीठ

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव

कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, पी.ओ. बॉक्स नं. 80, उमवि नगर, जळगाव - 425001

ईमेल : sfc[at]nmuj[dot]digitaluniversity[dot]ac
दूरध्वनी : 02572257250
वेबसाइट दुवा : http://nmu.ac.in

रुग्णालये

उपजिल्हा आरोग्य कार्यालय चोपडा

चोपडा

ईमेल : sdhchopda[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02586-220022
वेबसाइट दुवा : https://arogya.maharashtra.gov.in

उपजिल्हा आरोग्य कार्यालय मुक्ताईनगर

मुक्ताईनगर

ईमेल : sdhmuktainagar[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02583-222218
वेबसाइट दुवा : https://arogya.maharashtra.gov.in

उपजिल्हा आरोग्य कार्यालय, जामनेर

जामनेर

ईमेल : msjamner[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 02580233514
वेबसाइट दुवा : https://arogya.maharashtra.gov.in

जिल्हा आरोग्य कार्यालय

जिल्हा परिषद प्रशासकीय इमारत, जळगाव

ईमेल : dhojaljal[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0257-2229593
वेबसाइट दुवा : https://arogya.maharashtra.gov.in

जिल्हा शल्य चिकित्सक

जिल्हापेठ, जळगाव

ईमेल : csjal_mh[at]yahoo[dot]co[dot]in
दूरध्वनी : 0257-2226611
वेबसाइट दुवा : https://arogya.maharashtra.gov.in

वीज

क्षेत्रीय कार्यालय जळगाव

विद्युत भवन, जुनी एमआयडीसी, अजिंठा रोड जळगाव

दूरध्वनी : 0257-2210901

शाळा

कै. श्रीमती बनुताई गोपाळराव शानबाग विद्यालय, सावखेडा बु

सावखेडा बु.पो. पिप्रांळा, ता. जि. जळगाव

ईमेल : b[dot]g[dot]shanbhag_vidyalaya[at]vpjal[dot]org
दूरध्वनी : 0257-2280071
वेबसाइट दुवा : http://www.vpjal.org

स्वयंसेवी संस्था

अंजनाई फाऊंडेशन,रावेर

११४१/१/६ शांतीदूत नगर रावेर ता.रावेर जि.जळगाव

ईमेल : anjanaifoundation[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9823323582

अन्नासो एकनाथ कुमावत बहुउद्देशिय संस्था चाळीसगाव

दयानंद हॉटेल, कुमावत कॉर्नर, ता. चाळीसगाव जि.जळगाव

ईमेल : pravinkumavat9422[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9130100015

अभिनव बहुउद्देशिय संस्थान भडगाव

अभिनव बहुद्देशिय संस्थान भडगाव मेन रोड, भडगाव, जि.जळगाव

ईमेल : gautamipatil70[at]yahoo[dot]com
दूरध्वनी : 7588010675

अरफत एज्युकेशन अँड वेलफेअर सोसायटी

जुना बोदवड रोड ता.जामनेर जि.जळगाव

ईमेल : imtiyaz[dot]r[dot]khan121[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9423491141

अलफैज फाऊंडेशन

74, बळीराम पेठ, जळगाव

ईमेल : mushtaquesalar[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 9373433172

अलहिंद अल्पसंख्याक धर्मादाय ट्रस्ट

अलहिंद हॉस्पिटल अब्दुल सत्तार मंजिल प्लॉट नं.१७ ३४४/९

ईमेल : alhind738[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 0257-2222723