बंद

फरकांडेचे झुलते मनोरे

उटवाडी नदीच्या काठावरील एरंडोलपासून 16 कि.मी अंतरावरील झुलते मनोरे जुन्या बांधकाम तंत्रांचे एक उत्तम उदाहरण आहे. दोन्ही मनोरे 15 मी. लांब आहेत आणि त्यातील एक बुरुज हलविल्यास तेव्हा इतर बुरुज देखील आपोआप झुकतात लागतात. हे बांधकाम 250 वर्षे जुन्या आहे की विश्वास आहे.

  • फरकांडे देखावा
  • फरकांडे फोटो
  • फरकांडे देखावा1
  • फरकांडे फोटो 1

कसे पोहोचाल?:

विमानाने

जवळचे विमानतळ जळगाव आणि औरंगाबाद

रेल्वेने

जवळचे रेल्वे स्थानक जळगाव,धरणगाव

रस्त्याने

एरंडोल येथून बस उपलब्ध आहे