बंद

एनआयसीच्या सेवांसाठी नोंदणी

भेट द्या: https://eforms.nic.in/

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र

एन.आय.सी.जिल्हाधिकारी कार्यालय
स्थान : राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र,जिल्हाधिकारी कार्यालय | शहर : जळगाव | पिन कोड : 425001
दूरध्वनी : 1800111555 | ईमेल : mahjag[at]nic[dot]in