बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा पुरवठा विभाग वाहनांची यादी

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत धान्य वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणा-या वाहनांची यादी

24/03/2022 04/01/2025 पहा (1 MB)
संग्रहित