बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा खनिकर्म कार्यालय-जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल

जिल्हा खनिकर्म कार्यालय-जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल सन 2023-24

06/12/2023 05/01/2024 पहा (2 MB)
जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे जुलै २०२३.

जळगाव जिल्ह्यातील जिल्हास्तरीय सामाईक अनुकंपा प्रतीक्षासूची माहे जुलै २०२३.

18/09/2023 31/12/2023 पहा (201 KB)
जिल्हा पुरवठा विभाग वाहनांची यादी

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतंर्गत धान्य वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणा-या वाहनांची यादी

24/03/2022 04/01/2025 पहा (1 MB)
संग्रहित