बंद

सूचना

सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ओमिक्रॉन या विषाणुच्या पार्श्वभुमीवर आधारीत सुधारीत निर्बंध आदेश

ओमिक्रॉन या विषाणुच्या पार्श्वभुमीवर आधारीत सुधारीत निर्बंध संधार्बत जिल्हा प्रशासनाचे आदेश

31/12/2021 31/01/2022 पहा (4 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी (सी.एस.सी.)

16/12/2021 15/12/2022 पहा (1 MB)
तहसिल कार्यालय चाळीसगाव नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

चाळीसगाव तालुक्यातील माहे जुन ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

01/12/2021 31/01/2022 पहा (9 MB)
तहसिल कार्यालय पाचोरा नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

पाचोरा तालुक्यातील माहे जुन ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

01/12/2021 31/01/2022 पहा (5 MB)
तहसिल कार्यालय मुक्ताईनगर नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

मुक्ताईनगर तालुक्यातील माहे जुन ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

01/12/2021 31/01/2022 पहा (60 KB)
तहसिल कार्यालय जामनेर नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

जामनेर तालुक्यातील माहे जुन ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

01/12/2021 31/12/2022 पहा (8 MB)
तहसिल कार्यालय बोदवड नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

बोदवड तालुक्यातील माहे जुन ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

01/12/2021 31/01/2022 पहा (6 MB)
तहसिल कार्यालय जळगाव नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

जळगाव तालुक्यातील माहे जुन ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

01/12/2021 31/12/2022 पहा (3 MB)
तहसिल कार्यालय चोपडा नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

चोपडा तालुक्यातील माहे जुन ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

01/12/2021 31/01/2022 पहा (76 KB)
तहसिल कार्यालय भडगाव

भडगाव तालुक्यातील माहे जुन ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीतील नैसर्गिक आपत्ती नुकसान व मदत

01/12/2021 31/01/2022 पहा (4 MB)
संग्रहित