महसूल विभाग

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सुधारीत ज्ञापन (लिपीक – टंकलेखक संवर्ग)

लिपीक – टंकलेखक संवर्गाची दिनांक 01/01/2017 रोजीची सुधारीत अंतिम जेष्ठता सूची

10/10/2018 31/10/2019 डाउनलोड (9 MB)
सुधारीत ज्ञापन (मंडळ अधिकारी संवर्ग)

दिनांक 21/06/1982 ते 01/01/2015 पर्यंतची मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता सूची.

10/10/2018 31/10/2019 डाउनलोड (299 KB)
सुधारीत ज्ञापन (अव्वल कारकून संवर्ग)

दिनांक 21/06/1982 ते 01/01/2015 पर्यंतची अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता सूची.

10/10/2018 31/10/2019 डाउनलोड (9 MB)
अनुकंपा जेष्ठता यादी जुलै-२०१८

गट – क व गट – ड या संवर्गाची अनुकंपा जेष्ठता यादी जुलै-२०१८

23/08/2018 31/12/2018 डाउनलोड (6 MB)
सुधारित अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची

दिनांक 21/06/1982 ते 01/01/2015 पर्यंतची अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता सूची.

08/08/2018 31/12/2018 डाउनलोड (4 MB)
सुधारित मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची

दिनांक 01/01/1998 ते 01/01/2015 पर्यंतची मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता सूची.

08/08/2018 31/12/2018 डाउनलोड (2 MB)
मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची

दिनांक 01/01/1998 ते 01/01/2018 पर्यंतची मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता सूची.

13/07/2018 31/12/2018 डाउनलोड (6 MB)
अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची

दिनांक 21/06/1982 ते 01/01/2018 पर्यंतची अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची अंतिम ज्येष्ठता सूची.

09/07/2018 31/12/2018 डाउनलोड (9 MB)
मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची

दिनांक 01/01/1998 ते 01/012018 पर्यंतची मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची एकत्रित ज्येष्ठता सूची.

03/07/2018 31/12/2018 डाउनलोड (4 MB)
अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची ज्येष्ठता सूची

दिनांक 21/06/1982 ते 01/01/2018 पर्यंतची अव्वल कारकून संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची प्रारूप ज्येष्ठता सूची.

17/05/2018 31/12/2018 डाउनलोड (5 MB)
संग्रहित