बंद

भूसंपादन अधिसूचना

भूसंपादन अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भागपूर ता.जळगाव येथिल उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या जमिनीचा मूळ भूसंपादन प्रस्तावास दुरुस्ती-पत्रक

26/10/2020 26/12/2020 पहा (5 MB)
संग्रहित