बंद

भूसंपादन अधिसूचना

भूसंपादन अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३ कलम ११ अधिसुचना मौजे  शिंगाडी ता.रावेर

04/03/2020 04/08/2020 पहा (9 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३ कलम ११ अधिसुचना मौजे  टाकरखेडा ता.यावल

 

04/03/2020 04/08/2020 पहा (8 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३ कलम ११ अधिसुचना मौजे  निंभोरासिम ता.रावेर

04/03/2020 04/08/2020 पहा (8 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३ कलम ११ अधिसुचना मौजे  धरणगाव ता.धरणगाव

02/03/2020 02/08/2020 पहा (7 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३ कलम ११ अधिसुचना मौजे  ऐनपुर ता.रावेर

 

04/03/2020 04/08/2020 पहा (9 MB)
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३ कलम ११ अधिसुचना मौजे कठोरे प्र.सावदा ता.यावल

04/03/2020 04/08/2020 पहा (9 MB)
संग्रहित