बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी भरती २०१९

वगळलेल्या उमेदवारांची यादी

24/02/2020 24/02/2021 पहा (422 KB)
तलाठी भरती २०१९

उमेदवारांचे उपविभाग वाटप पत्र

24/02/2020 24/02/2021 पहा (4 MB)
तलाठी भरती २०१९
उमेदवारांचे उपविभाग वाटप पत्र
23/01/2020 29/02/2020 पहा (5 MB)
तलाठी भरती २०१९

अंतिम निवड यादी व सामाईक प्रतीक्षा यादी

14/01/2020 14/01/2021 पहा (8 MB)
तलाठी भरती २०१९

फक्त कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या अतिरिक्त उमेदवारांची यादी.

07/01/2020 31/03/2020 पहा (2 MB)
तलाठी भरती २०१९

फक्त कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी.(तात्पुरत्या निवड प्रवर्गासह)

23/09/2019 23/09/2020 पहा (6 MB)
तलाठी भरती २०१९

फक्त कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी.

21/09/2019 21/09/2020 पहा (5 MB)
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी

जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (कंत्राटी) या पदाबाबत घोषणापत्र

11/09/2019 11/03/2020 पहा (708 KB)
तलाठी पदभरती – २०१९

तलाठी महापदभरती – २०१९

01/03/2019 01/03/2020 पहा (6 MB)
संग्रहित