बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी भरती २०१९

उमेदवारांचे उपविभाग वाटप पत्र

09/07/2020 08/07/2021 पहा (10 MB)
तलाठी भरती २०१९

वगळलेल्या उमेदवारांची यादी

09/07/2020 08/07/2021 पहा (2 MB)
तलाठी भरती २०१९

उमेदवारांचे उपविभाग वाटप पत्र

09/06/2020 08/06/2021 पहा (499 KB)
तलाठी भरती २०१९

वगळलेल्या उमेदवारांची यादी

09/06/2020 08/06/2021 पहा (62 KB)
तलाठी भरती २०१९

वगळलेल्या उमेदवारांची यादी

24/02/2020 24/02/2021 पहा (422 KB)
तलाठी भरती २०१९

उमेदवारांचे उपविभाग वाटप पत्र

24/02/2020 24/02/2021 पहा (4 MB)
तलाठी भरती २०१९

अंतिम निवड यादी व सामाईक प्रतीक्षा यादी

14/01/2020 14/01/2021 पहा (8 MB)
तलाठी भरती २०१९

फक्त कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी.(तात्पुरत्या निवड प्रवर्गासह)

23/09/2019 23/09/2020 पहा (6 MB)
तलाठी भरती २०१९

फक्त कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलाविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी.

21/09/2019 21/09/2020 पहा (5 MB)
संग्रहित