बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी भरती २०१९-सामाईक प्रतीक्षा यादीतून वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

कागदपत्र पडताळणीकामी बोलविण्यात आलेले तथापि सामाईक प्रतीक्षा यादीतून वगळण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी

30/08/2021 31/12/2021 पहा (563 KB)
तलाठी भरती २०१९

एसईबीसी खेळाडू उमेदवार अपात्र घोषित

18/08/2021 18/09/2021 पहा (474 KB)
तलाठी भरती २०१९

उमेदवार निवड आणि निवड यादीतून वगळणे संबंधी पत्र

15/12/2020 15/12/2021 पहा (860 KB)
तलाठी भरती २०१९

उमेदवाराचे उपविभाग वाटप पत्र

15/12/2020 15/12/2021 पहा (2 MB)
संग्रहित