बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी भरती २०१९

उमेदवार निवड आणि निवड यादीतून वगळणे संबंधी पत्र

15/12/2020 15/12/2021 पहा (860 KB)
तलाठी भरती २०१९

उमेदवाराचे उपविभाग वाटप पत्र

15/12/2020 15/12/2021 पहा (2 MB)
तलाठी भरती २०१९

उमेदवारांचे उपविभाग वाटप पत्र

09/07/2020 08/07/2021 पहा (10 MB)
तलाठी भरती २०१९

वगळलेल्या उमेदवारांची यादी

09/07/2020 08/07/2021 पहा (2 MB)
संग्रहित