बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
आपत्ती व्यवस्थापनासाठी रबर बोट खरेदीबाबत ई-निविदा

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी रबर बोट खरेदीबाबत ई-निविदा

01/02/2023 07/02/2023 पहा (5 MB)
अग्निशमन यंत्रे रीफिलींग बाबत दरपत्रक सुचना

अग्निशमन यंत्रे रीफिलींग बाबत दरपत्रक सुचना

30/01/2023 06/02/2023 पहा (1 MB)
पेयजल वाहतूक ई-निविदा सूचना (शुध्दीपत्रक)

पेयजल वाहतूक ई-निविदा  सूचना (शुध्दीपत्रक)

 

05/01/2023 20/02/2023 पहा (85 KB)
संग्रहित