बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हा सेतू सोसायटी

दरपत्रक इन्वर्टर व बॅटरी खरेदी करणेबाबत

20/09/2021 27/09/2021 पहा (134 KB)
ताडी दुकान निविदा-लिलावासाठी सार्वजनिक सूचना

राज्य उत्पादन शुल्क विभाग:वर्ष 2021-22 साठी ताडी दुकाने निविदा-लिलावासाठी सार्वजनिक सूचना

18/09/2021 30/09/2021 पहा (428 KB)
पीडीएफ सीडी वरून मतदार यादी छपाई करणेबाबतची ई निविदा

पीडीएफ सीडी वरून मतदार यादी छपाई करणेबाबतची ई निविदा

17/09/2021 30/09/2021 पहा (2 MB)
वाहनांचा लिलाव चोपडा तहसिल कार्यालय

अनधिकृत गौणखनिज वाहतूक दरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांचा लिलाव

14/09/2021 28/09/2021 पहा (2 MB)
लिलाव अधिसूचना-शासकीय जमीन खाण लीज लिलावाची सूचना

दिनांक 01/09/2021 ची सरकारी जमिनीवरील खाणपट्टी लिलावाबाबत अधिसूचना

02/09/2021 20/09/2021 पहा (1 MB)
संग्रहित