बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोविड 19 दिनांक 06/06/2021 चे आदेश 

कोविड 19  जिल्हा प्रशासनाचे दिनांक 06/06/2021 चे आदेश

07/06/2021 30/06/2021 पहा (2 MB)
विशेष निर्बंध आदेश दि.01.06.2021 ते 15.06.2021

कोविड 19  जिल्हा प्रशासनाचे विशेष निर्बंध आदेश दि.01.06.2021 ते 15.06.2021

01/06/2021 15/06/2021 पहा (2 MB)
कोविड 19 आदेश अत्यावश्यक सेवेमध्ये दुकानांना समाविष्ट करण्याबाबत आदेश

पावसाळयामध्ये करण्यात येणा-या कामासाठी लागणारे साहीत्य विक्री व दुरुस्ती करणारे दुकानांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेमध्ये समाविष्ठ करणेबाबत आदेश

28/05/2021 15/06/2021 पहा (3 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्र जि.प.आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांची यादी

12/11/2020 11/11/2021 पहा (10 MB)
संग्रहित