घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जळगाव जिल्हयातील मतदान केंद्रांची यादी

मतदान केंद्र १२- भुसावळ

11/04/2019 24/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
जळगाव जिल्हयातील मतदान केंद्रांची यादी

मतदान केंद्र १०- चोपडा

11/04/2019 24/04/2019 डाउनलोड (841 KB)
जळगाव जिल्हयातील मतदान केंद्रांची यादी

मतदान केंद्र २०- मुक्ताईनगर

11/04/2019 24/04/2019 डाउनलोड (1 MB)
जळगाव जिल्हयातील मतदान केंद्रांची यादी

मतदान केंद्र १९- जामनेर

11/04/2019 24/04/2019 डाउनलोड (924 KB)
जळगाव जिल्हयातील मतदान केंद्रांची यादी

मतदान केंद्र १८- पाचोरा

11/04/2019 24/04/2019 डाउनलोड (980 KB)
जळगाव जिल्हयातील मतदान केंद्रांची यादी

मतदान केंद्र १७- चाळीसगाव

11/04/2019 24/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
जळगाव जिल्हयातील मतदान केंद्रांची यादी

मतदान केंद्र १६- एरंडोल

11/04/2019 24/04/2019 डाउनलोड (1 MB)
जळगाव जिल्हयातील मतदान केंद्रांची यादी

मतदान केंद्र १५- अमळनेर

11/04/2019 24/04/2019 डाउनलोड (1 MB)
जळगाव जिल्हयातील मतदान केंद्रांची यादी

मतदान केंद्र १४- जळगाव ग्रामीण

11/04/2019 24/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
जळगाव जिल्हयातील मतदान केंद्रांची यादी

मतदान केंद्र १३- जळगाव शहर

11/04/2019 24/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
संग्रहित