घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०१९ -२

राष्ट्रीय जल पुरस्कार २०१९ – पुरस्कारासाठी अर्ज करणेकरीता आवश्यक बाबी.

23/09/2019 19/10/2019 पहा (425 KB)
जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त निवड व प्रतीक्षा यादी

खाजगी भागीदारी तत्वावर सधन कुक्कुट विकास गट वर्ष २०१९-२०

30/08/2019 31/10/2019 पहा (5 MB)
मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांची यादी

18/07/2019 31/10/2019 पहा ()
संग्रहित