घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन अंतर्गत कलम १८ खालील वाढीव मोबदला प्राधान्य यादी

मा. जिल्हा न्यायालयाने भूसंदर्भामध्ये दिलेल्या आदेशाप्रमाणे वाढीव मोबदला वाटपाची प्राधान्यक्रम यादी

01/10/2018 31/12/2018 डाउनलोड (1 MB)
सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य उत्पादने कायदा

सिगारेट व अन्य तंबाखुजन्य उत्पादने कायदा (व्यापार आणि वाणिज्य विभाग, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण कायदा) अधिनियम, 2003 ची प्रसिद्धी

01/04/2018 31/12/2018 डाउनलोड (270 KB)
आपले सेवा केंद्रांची अधिसूचित यादी

शासन निर्णय दिनांक 19.01.2018 (माहिती तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग) नुसार आपले सरकार सेवा केंद्रांची अधिसूचित सूची

01/04/2018 31/12/2018 डाउनलोड (6 MB)
संग्रहित