बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
रेड झोन आणि नॉन रेड झोन लॉकडाउन संबंधित आदेश

जिल्हा प्रशासनाने दिनांक 21/05/2020 रोजीचे रेड झोन व नॉन रेड झोन संबंधी आदेश

21/05/2020 31/05/2020 पहा (884 KB)
फ़ौजदार प्रक्रिया संहिता ,१९७३ चे कलम १४४ अन्वये आदेश

फ़ौजदार प्रक्रिया संहिता ,१९७३ चे कलम १४४ अन्वये जिल्हा प्रशासनाचे ०३/०५/२०२० चे आदेश

17/05/2020 31/05/2020 पहा (774 KB)
लॉकडाऊन विस्तारासंदर्भात दिनांक 17/05/2020 रोजीचा आदेश

लॉकडाऊन विस्तारासंदर्भात दिनांक 17/05/2020 रोजीचा जिल्हा प्रशासनाचे आदेश

17/05/2020 31/05/2020 पहा (1 MB)
प्रवासाच्या परवानगीसंदर्भात आदेश

प्रवासी परवानग्यासंदर्भात दिनांक 01/05/2020 रोजीचा आदेश

01/05/2020 31/05/2020 पहा (1 MB)
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय – 1921 च्या माध्यमातून टेली सर्वेक्षण

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय – 1921 च्या माध्यमातून टेली सर्वेक्षण

21/04/2020 22/05/2020 पहा (92 KB)
संग्रहित