घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी

मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांची यादी

18/07/2019 31/10/2019 पहा ()
संग्रहित