घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
नाविन्यपूर्ण योजना १००० मांसल कुक्कुट गट

लाभार्थी निवड व प्रतीक्षाधिन यादी सर्वसाधारण २०१८-१९

18/01/2019 28/02/2019 डाउनलोड (2 MB)
नाविन्यपूर्ण योजना १००० मांसल कुक्कुट गट

लाभार्थी निवड व प्रतीक्षाधिन यादी अनुसूचित जाती २०१८-१९

18/01/2019 28/02/2019 डाउनलोड (1 MB)
नाविन्यपूर्ण योजना १०+१ शेळी गट

लाभार्थी निवड व प्रतीक्षाधिन यादी सर्वसाधारण २०१८-१९

18/01/2019 28/02/2019 डाउनलोड (4 MB)
नाविन्यपूर्ण योजना १०+१ शेळी गट

लाभार्थी निवड व प्रतीक्षाधिन यादी अनुसूचित जाती २०१८-१९

18/01/2019 28/02/2019 डाउनलोड (3 MB)
नाविन्यपूर्ण योजना दुधाळ गट २ जनावरे

लाभार्थी निवड व प्रतीक्षाधिन यादी सर्वसाधारण २०१८-१९

18/01/2019 28/02/2019 डाउनलोड (4 MB)
नाविन्यपूर्ण योजना दुधाळ गट २ जनावरे

लाभार्थी निवड व प्रतीक्षाधिन यादी अनुसूचित जाती २०१८-१९

18/01/2019 28/02/2019 डाउनलोड (3 MB)
नाविन्यपूर्ण योजना दुधाळ शेळी व १००० मांसल कुक्कुट गट

दिव्यांग लाभार्थी निवड व प्रतीक्षाधिन यादी सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती २०१८-१९

18/01/2019 28/02/2019 डाउनलोड (900 KB)
संग्रहित