बंद

१३-जळगाव शहर मतदारयादीतून वगळण्याकामी प्रस्तावित मतदारांची यादी (मयत/स्थलांतरित/परिसरात अढळ न झालेल्या)

१३-जळगाव शहर मतदारयादीतून वगळण्याकामी प्रस्तावित मतदारांची यादी (मयत/स्थलांतरित/परिसरात अढळ न झालेल्या)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
१३-जळगाव शहर मतदारयादीतून वगळण्याकामी प्रस्तावित मतदारांची यादी (मयत/स्थलांतरित/परिसरात अढळ न झालेल्या)

१३-जळगाव शहर मतदार संघातील,मतदारयादीतून वगळण्याकामी  असलेल्या मयत/स्थलांतरित/परिसरात अढळ न झालेल्या प्रस्तावित मतदारांची यादी

19/02/2020 29/02/2020 पहा (3 MB)