बंद

सुधारीत ज्ञापन (मंडळ अधिकारी संवर्ग)

सुधारीत ज्ञापन (मंडळ अधिकारी संवर्ग)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
सुधारीत ज्ञापन (मंडळ अधिकारी संवर्ग)

दिनांक 21/06/1982 ते 01/01/2015 पर्यंतची मंडळ अधिकारी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सुधारित अंतिम ज्येष्ठता सूची.

10/10/2018 31/10/2019 पहा (299 KB)