बंद

शासकीय जागेवरील गौण खनिज खाणपटयांच्या फेर लिलाव क्र. 01 ची ई-निविदा व ई-लिलावादवारे प्रथम मुदतवाढ अधिसूचना

शासकीय जागेवरील गौण खनिज खाणपटयांच्या फेर लिलाव क्र. 01 ची ई-निविदा व ई-लिलावादवारे प्रथम मुदतवाढ अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शासकीय जागेवरील गौण खनिज खाणपटयांच्या फेर लिलाव क्र. 01 ची ई-निविदा व ई-लिलावादवारे प्रथम मुदतवाढ अधिसूचना

शासकीय जागेवरील गौण खनिज खाणपटयांच्या फेर लिलाव क्र. 01 ची ई-निविदा (टेंडर)व ई-लिलावादवारे(ऑक्शन) प्रथम मुदतवाढ अधिसूचना

28/03/2022 08/04/2022 पहा (385 KB)