बंद

लिलाव अधिसूचना-शासकीय जमीन खाण लीज लिलावाची सूचना

लिलाव अधिसूचना-शासकीय जमीन खाण लीज लिलावाची सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
लिलाव अधिसूचना-शासकीय जमीन खाण लीज लिलावाची सूचना

दिनांक 01/09/2021 ची सरकारी जमिनीवरील खाणपट्टी लिलावाबाबत अधिसूचना

02/09/2021 20/09/2021 पहा (1 MB)