बंद

भूसंपादन कायदा 2013 भागपूर तहसील जळगाव

भूसंपादन कायदा 2013 भागपूर तहसील जळगाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन कायदा 2013 भागपूर तहसील जळगाव

मुदतवाढ जमीन संपादन पुनर्वसन आणि पुनर्वसन कायदा 2013 मध्ये न्याय्य नुकसान भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार 19 अन्वये अधिसूचनेच्या पुनर्प्रकाशन गाव भागपूर तहसील जळगाव च्या SR- 240/2018

08/08/2022 08/08/2023 पहा (1 MB)