बंद

भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार कलाम ११ ची सुधारित प्रारंभिक अधिसूचना

भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार कलाम ११ ची सुधारित प्रारंभिक अधिसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार कलाम ११ ची सुधारित प्रारंभिक अधिसूचना

भूसंपादन कायदा २०१३ नुसार कलाम ११ ची सुधारित प्रारंभिक अधिसूचना

02/01/2024 02/04/2024 पहा (1 MB)