बंद

प्रेस नोट : जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचे कार्यालय

प्रेस नोट : जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचे कार्यालय
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
प्रेस नोट : जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांचे कार्यालय

“अनुभव लेखन कशासाठी? लिंगभाव (Gender) समतेसाठी” या विषयावरील अनुभव लेखन करणेबाबात.

Click here for more information

15/03/2022 25/03/2022 पहा (614 KB)