बंद

प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करण्याबाबत. मौजे जलचक्र खु ता.बोदवड

प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करण्याबाबत. मौजे जलचक्र खु ता.बोदवड
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करण्याबाबत. मौजे जलचक्र खु ता.बोदवड

प्रस्तावित नविन पाचोरा ते जामनेर दरम्यानच्या नॅरो गेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉड गेज मध्ये रूपांतर करून मलकापुर पर्यंत ८४.३४ कि.मी विस्तारासाठी भूसंपादन प्रस्तावाची कलम २० ई अधिसुचना. मौजे जलचक्र खु ता.बोदवड.

28/06/2024 15/07/2024 पहा (439 KB)