बंद

दरपत्रक सूचना -अद्यावत अंतर्गत दुरध्वनी EPBX यंत्रणा

दरपत्रक सूचना -अद्यावत अंतर्गत दुरध्वनी EPBX यंत्रणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दरपत्रक सूचना -अद्यावत अंतर्गत दुरध्वनी EPBX यंत्रणा

जिल्हाधिकारी यांचे शासकीय निवास्थाना ठिकाणी अद्यावत अंतर्गत दुरध्वनी EPBX यंत्रणा, वायरिंग व फोनसेट पुरविणे बाबत

14/10/2021 25/10/2021 पहा (140 KB)