बंद

तलाठी भरती परीक्षा २०२३ मध्ये कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी जिल्हा जळगाव

तलाठी भरती परीक्षा २०२३ मध्ये कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी जिल्हा जळगाव
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
तलाठी भरती परीक्षा २०२३ मध्ये कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी जिल्हा जळगाव

तलाठी भरती परीक्षा २०२३ मध्ये कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलविण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी जिल्हा जळगाव

14/03/2024 14/06/2024 पहा (6 MB)