बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात येणा-या आपदा मित्र निवासी प्रशिक्षण कार्यशाळेतील प्रशिक्षणार्थींसाठी भोजन व्यवस्था ई-निविदा सुचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात येणा-या आपदा मित्र निवासी प्रशिक्षण कार्यशाळेतील प्रशिक्षणार्थींसाठी भोजन व्यवस्था ई-निविदा सुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात येणा-या आपदा मित्र निवासी प्रशिक्षण कार्यशाळेतील प्रशिक्षणार्थींसाठी भोजन व्यवस्था ई-निविदा सुचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव यांच्यामार्फत आयोजित करण्यात येणा-या आपदा मित्र निवासी प्रशिक्षण कार्यशाळेतील प्रशिक्षणार्थींसाठी  भोजन व्यवस्था ई-निविदा सुचना

13/02/2023 20/02/2023 पहा (5 MB)