बंद

जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव साठी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी रेस्क्यू रबर बोट (OBM व ॲक्सेसरीज सह) खरेदीसाठी ई-निविदा सुचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव साठी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी रेस्क्यू रबर बोट (OBM व ॲक्सेसरीज सह) खरेदीसाठी ई-निविदा सुचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव साठी आपत्ती व्यवस्थापनासाठी रेस्क्यू रबर बोट (OBM व ॲक्सेसरीज सह) खरेदीसाठी ई-निविदा सुचना

जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगाव साठी  आपत्ती व्यवस्थापनासाठी रेस्क्यू रबर बोट (OBM व ॲक्सेसरीज सह) खरेदीसाठी ई-निविदा सुचना (सेकंड कॉल)

13/02/2023 20/02/2023 पहा (6 MB)