बंद

जळगाव जिल्हयातील नगरपरिषदा/नगरपंचायतीतील अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेबाबत सामाईक प्रतिक्षासुची

जळगाव जिल्हयातील नगरपरिषदा/नगरपंचायतीतील अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेबाबत सामाईक प्रतिक्षासुची
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
जळगाव जिल्हयातील नगरपरिषदा/नगरपंचायतीतील अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेबाबत सामाईक प्रतिक्षासुची

जळगाव जिल्हयातील नगरपरिषदा/नगरपंचायतीतील दिवंगत झालेल्या कर्मचा-यांच्या वारसास अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळणेबाबत सामाईक प्रतिक्षासुची

02/02/2023 30/06/2023 पहा (10 MB)