बंद

गौण खनिज शाखा-फेरनिविदा क्र.1

गौण खनिज शाखा-फेरनिविदा क्र.1
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
गौण खनिज शाखा-फेरनिविदा क्र.1

वाळूगटांतून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वाळूची विक्री, डेपोतून वाहनांमध्ये वाळू भरुन देणे, व्यवस्थापन व देखभाल करण्यासाठी निविदा सूचना दिनांक 11/05/2023 रोजीच्या ई-निविदेस प्रतिसाद न मिळाल्याने फेरनिविदा क्र. 1

16/05/2023 22/05/2023 पहा (809 KB)