बंद

गौण खनिज शाखा – निविदा सूचना

गौण खनिज शाखा – निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
गौण खनिज शाखा – निविदा सूचना

वाळूगटांतून वाळू उत्खनन व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मिती ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वाळूची विक्री, डेपोतून वाहनांमध्ये वाळू भरुन देणे, व्यवस्थापन व देखभाल करण्यासाठी निविदा सूचना

 

03/05/2023 11/05/2023 पहा (7 MB)