बंद

गिरणा नदीवरील नदीपात्रातील गाळ व गाळमिश्रीत वाळू निर्गतीकरीता वाळूडेपोची ई- निविदा

गिरणा नदीवरील नदीपात्रातील गाळ व गाळमिश्रीत वाळू निर्गतीकरीता वाळूडेपोची ई- निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
गिरणा नदीवरील नदीपात्रातील गाळ व गाळमिश्रीत वाळू निर्गतीकरीता वाळूडेपोची ई- निविदा

जळगाव जिल्हयातील पुरपरिस्थिती निर्माण होणाऱ्या जळगाव, चाळीसगाव व पाचोरा तालुक्यातील गिरणा नदीवरील नदीपात्रातील गाळ व गाळमिश्रीत वाळू निर्गतीकरीता वाळूडेपोची ई- निविदा

12/02/2024 22/02/2024 पहा (8 MB)