बंद

कोविड 19 ब्रेक द चेन संदर्भात वाढवलेली मुदतीचे आदेश

कोविड 19 ब्रेक द चेन संदर्भात वाढवलेली मुदतीचे आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कोविड 19 ब्रेक द चेन संदर्भात वाढवलेली मुदतीचे आदेश

जिल्हा प्रशासनाचे दिनांक 30/04/2021 चे ब्रेक द चेन संदर्भात वाढवलेली मुदतीचे आदेश

30/04/2021 15/05/2021 पहा (1,001 KB)