बंद

कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पुरवठा करणेकामी बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थानाकडून ई निविदा सूचना

कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पुरवठा करणेकामी बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थानाकडून ई निविदा सूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पुरवठा करणेकामी बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थानाकडून ई निविदा सूचना

कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पुरवठा करणेकामी बाह्य सेवा पुरवठादार संस्थानाकडून ई निविदा सूचना

16/02/2024 01/03/2024 पहा (521 KB)