बंद

ओमिक्रॉन या विषाणुच्या पार्श्वभुमीवर आधारीत सुधारीत निर्बंध आदेश

ओमिक्रॉन या विषाणुच्या पार्श्वभुमीवर आधारीत सुधारीत निर्बंध आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
ओमिक्रॉन या विषाणुच्या पार्श्वभुमीवर आधारीत सुधारीत निर्बंध आदेश

ओमिक्रॉन या विषाणुच्या पार्श्वभुमीवर आधारीत सुधारीत निर्बंध संधार्बत जिल्हा प्रशासनाचे आदेश

31/12/2021 31/01/2022 पहा (4 MB)