बंद

उपविभागीय कार्यालय अमळनेर पात्र उमेदवारांची यादी

उपविभागीय कार्यालय अमळनेर पात्र उमेदवारांची यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
उपविभागीय कार्यालय अमळनेर पात्र उमेदवारांची यादी
संदर्भ उपविभागीय कार्यालय अमळनेर येथे अनुसूचित जमाती वनहक्क अधिनियम 2006 अंतर्गत तात्पुरत्या पदासाठी जाहिरात
21/03/2023 29/03/2023 पहा (726 KB)