बंद

लोकसेवा हक्क अधिनियम

भेट द्याhttps://aaplesarkar.mahaonline.gov.in/mr/Login/Login

कार्यालय संपर्कासाठी येथे क्लिक करा

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम ,२०१५ महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क नियम,२०१६ याबाबत नेहमी विचारलेले प्रश्न

अनुक्रमांक विभाग लोकसेवा कालमर्यादा (दिवस) पदसिद्ध अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी द्वितीय अपील अधिकारी
1 महसूल सेवा डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र अ.कारकून / ना. तहसीलदार ना.तहसिलदार/ तहसीलदार उपविभागीय अधिकारी
2 महसूल सेवा मिळकतीचे प्रमाणपत्र १५ ना.तहसिलदार तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी
3 महसूल सेवा तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
4 महसूल सेवा वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
5 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला २१ ना.तहसिलदार(रु.२ लक्ष पर्यंत ) तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी
6 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला २१ तहसिलदार(रु.२००००१ ते ८ लक्ष पर्यंत) उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
7 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला २१ उपविभागीय अधिकारी(रु.८००००१ ते ४० लक्ष पर्यंत) अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी
8 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला २१ जिल्हाधिकारी (रु. ४० लक्ष पुढे) अप्पर आयुक्त विभागीय आयुक्त
9 महसूल सेवा ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
10 महसूल सेवा सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना तहसीलदार तथा तालुका कार्यकारी दंडाधिकारी उपविभागीय अधिकारी अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी
11 महसूल सेवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची परवानगी                       (गौण खनिज उत्खनन) १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी उपविभागीय अधिकारी
12 महसूल सेवा अल्प भु-धारक दाखला १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
13 महसूल सेवा प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे
14 महसूल सेवा जातीचे प्रमाणपत्र २१ उपविभागीय अधिकारी/ उप जिल्हाधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी
15 महसूल सेवा नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र २१ उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी जिल्हाधिकारी
16 महसूल सेवा शेतकरी असल्याचा दाखला तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
17 महसूल सेवा अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत लिपिक / तलाठी ना.तहसिलदार तहसिलदार
18 महसूल सेवा अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
19 महसूल सेवा भुमिहीन शेतमजुर असल्याचा दाखला १५ तहसिलदार उपविभागीय अधिकारी अप्पर जिल्हाधिकारी
20 महसूल सेवा नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रासाठी उत्पन्नाचा दाखला (तहसिलदार)