बंद

माहितीचा अधिकार

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव

मॅन्युअल क्रमांक. तपशील फाईल
मॅन्युअल क्रमांक 1 संस्थेचे कार्य आणि कर्तव्ये फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 68.1 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 2 अधिकारी आणि कर्मचा-यांचे अधिकार आणि कर्तव्ये फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 215 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 3 नियंत्रण प्रक्रिया व पर्यवेक्षण फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 58.7 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 4 कामकाज पार पाडण्यासाठी त्याद्वारे सेट केलेले निकष फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 28.7 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 5 नियम, नियमावली, सूचना, हस्तपुस्तिका आणि नोंदी त्याद्वारे किंवा तिच्या नियंत्रणाखाली ठेवलेल्या किंवा त्याच्या कामात त्याचे कार्य निर्मुलन करण्यासाठी त्याचा वापर फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 32.2 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 6 दस्तऐवज किंवा त्याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कागदपत्रांच्या श्रेणीचे विवरण फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 155 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 7 नियमाचे किंवा प्रशासनाच्या स्थापनेच्या संबंधात जनतेच्या सदस्यांशी सल्लामसलत किंवा प्रतिनिधित्व देण्याकरता विद्यमान कोणत्याही व्यवस्थेचे तपशील. फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 133 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 8 बोर्ड, परिषद, समिती आणि इतर संस्था ज्या दोन किंवा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचे उद्घोष हे त्याचे भाग म्हणून किंवा त्याच्या सल्ला कारणास्तव गठित केलेले आहे, आणि अशा बोर्ड परिषदे, समितीचे आणि इतर संस्थांच्या बैठका सार्वजनिकंसाठी खुले असतात किंवा अशा सभेचे इतिवृत्त सार्वजनिकसाठी उपलब्ध आहेत फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 51.7 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 9 अधिकार्यांची आणि कर्मचा-यांची निर्देशिका फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 24.4 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 10 नियमनानुसार प्रदान केलेल्या नुकसान भरपाईची व्यवस्था यासह त्याच्या प्रत्येक अधिकार्याने आणि कर्मचार्यांना मिळणारे मासिक वेतन फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 45.4 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 11 प्रत्येक एजन्सीला वाटप केलेले बजेट, सर्व योजनांचा तपशिल, प्रस्तावित खर्च आणि देयक केलेल्या वितरणाच्या अहवालांचे दर्शवितात फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 15.0 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 12 वाटप केलेल्या रकमांसह सब्सिडी कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची पद्धत आणि अशा कार्यक्रमांच्या लाभार्थींची माहिती फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 41.8 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 13 सवलती, परवाने किंवा अधिकृततेच्या प्राप्तकर्त्याचे विवरण फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 15.5 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 14 इलेक्टॉनिक स्वरूपात उपलब्ध असलेली किंवा तिच्याद्वारे उपलब्ध असलेल्या माहितीच्या संदर्भातील तपशील फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 36.6 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 15 सार्वजनिक वापरासाठी राखून ठेवलेली माहिती वाचनासाठी ग्रंथालय किंवा वाचन खोलीचे कामकाजाचे तास यासह नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधा फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 12.3 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 16 लोक माहिती अधिकाऱ्यांची नावे, पदनाम व इतर तपशील फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 45.0 केबी)
मॅन्युअल क्रमांक 17 इतर माहिती फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 11.2 केबी)
जिल्हा पुरवठा अधिकारी माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१)(ब) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 55.6 केबी)
तहसील कार्यालय, जामनेर माहितीचा अधिकार २००५ नियम ४(१)(ब) फाइल डाऊनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा (पीडीएफ, 211 केबी)