दस्तऐवज

दस्तऐवज
शीर्षक तारीख डाउनलोड / दुवा
जनगणना 2011 हस्तपुस्तिका भाग अ 23/03/2018 डाउनलोड(8 MB)
जनगणना 2011 हस्तपुस्तिका भाग ब 22/03/2018 डाउनलोड(5 MB)
नागरिकांची सनद 12/06/2018 डाउनलोड(2 MB)