बंद

कोणाचे कोण

कोणाचे कोण विभागनुसार

फिल्टर

जिल्हाधिकारी कार्यालय
नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
आयुष प्रसाद जिल्हाधिकारी जळगाव collector[dot]jalgaon[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 0257-2220400 जळगाव
प्रवीण महाजन अतिरिक्त जिल्हाधिकारी जळगाव addcoll[dot]jalgaon[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 0257-2220600 जळगाव
सोपान कासार निवासी उपजिल्हाधिकारी rdc[dot]jalgaon[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 0257-2220800 जळगाव
जिल्हा पुरवठा अधिकारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी dso[dot]jalgaon[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 0257-2229708 जळगाव
उप जिल्हाधिकारी रोहयो उप जिल्हाधिकारी रो.ह.यो. dycollegs[dot]jalgaon[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 0257-2229295 जळगाव
जिल्हा उप निवडणूक अधिकारी जिल्हा उप निवडणूक अधिकारी dydeo[dot]jalgaon[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 0257-2217640 जळगाव
उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार
नाव पदनाम ईमेल दूरध्वनी फॅक्स पत्ता
उपविभागीय अधिकारी जळगाव उप विभागीय अधिकारी जळगाव sdo[dot]jalgaon[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 0257-2220868 जळगाव
उपविभागीय अधिकारी अमळनेर उप-विभागीय अधिकारी अमळनेर sdo[dot]amalner[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02587-223057 अमळनेर
उपविभागीय अधिकारी भुसावळ उप-विभागीय अधिकारी भुसावळ sdo[dot]bhusawal[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02582-223192 भुसावळ
उपविभागीय अधिकारी एरंडोल उप-विभागीय अधिकारी एरंडोल sdo[dot]erandol[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02588-245222 एरंडोल
उपविभागीय अधिकारी फैजपूर उप-विभागीय अधिकारी फैजपूर sdo[dot]faizpur[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02585-246555 फैजपूर
तहसीलदार मुक्ताईनगर तहसीलदार मुक्ताईनगर tahsildar[dot]muktainagar[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02583-222223 मुक्ताईनगर
तहसीलदार बोदवड तहसीलदार बोदवड tahsildar[dot]bodwad[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02582-275624 बोदवड
तहसीलदार रावेर तहसीलदार रावेर tahsildar[dot]raver[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02584-250226 रावेर
तहसीलदार भुसावळ तहसीलदार भुसावळ tahsildar[dot]bhusawal[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02582-222592 भुसावळ
तहसीलदार पाचोरा तहसीलदार पाचोरा tahsildar[dot]pachora[at]maharashtra[dot]gov[dot]in 02596-240033 पाचोरा