Close

Dr.Pankaj Ashiya

Jalgaon

Email : ceozp[dot]jalgaon[at]maharashtra[dot]gov[dot]in
Designation : Chief Executive Officer
Phone : 0257-2223114