बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
दरपत्रक सूचना – ई ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करणेकरीता 2 हायस्पीड स्कॅनर खरेदी करणेबाबत

दरपत्रक सूचना – ई ऑफिस प्रणाली कार्यान्वित करणेकरीता २ हायस्पीड स्कॅनर खरेदी करणेबाबत

23/11/2022 01/12/2022 पहा (2 MB)
दरपत्रक सूचना – ई ऑफिस प्रणाली अंतर्गत मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती कक्षासाठी लॅपटॉप उपलबद्ध करणेबाबत

दरपत्रक सूचना – ई ऑफिस प्रणाली अंतर्गत मा. विभागीय आयुक्त कार्यालयातील समिती कक्षासाठी लॅपटॉप उपलबद्ध करणेबाबत

23/11/2022 01/12/2022 पहा (707 KB)
शासकीय जागेवरील गौण खनिज खाणपट्ट्याची लिलावाची ई-निविदा व ई लिलावाची अधिसूचना

शासकीय जागेवरील गौण खनिज खाणपट्ट्याची लिलावाची ई-निविदा व ई लिलावाची अधिसूचना

02/11/2022 15/11/2022 पहा (1 MB)
ई-निविदा मतदार यादी छपाई करणेबाबत

ई-निविदा पी.डी.एफ.सि.डी वरून मतदार यादी छपाई करणेबाबत

13/09/2022 27/09/2022 पहा (2 MB)
डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पुरवठा करणेकामी ई -निविदा -मुदतवाढ

डेटा एन्ट्री ऑपरेटर पुरवठा करणेकामी ई -निविदा -मुदतवाढ

03/08/2022 12/08/2022 पहा (745 KB)
ई-निविदा जिल्हा निवडणूक अधिकारी कार्यालय

जळगाव जिल्ह्यातील तालुकास्तरीय मतदार मदत केंद्रावरील कामकाजासाठी कंत्राटी पद्धतीने मनुष्यबळ (डेटा एन्ट्री ऑपरेटर) पुरवठा करीता ई-निविदा सूचना

22/07/2022 02/08/2022 पहा (2 MB)
जळगांव जिल्ह्यातील शासकीय जागेवरील खाणपट्टयांचा लिलाव ई-निविदा व ई-लिलावाची अधिसूचना प्रसिध्द करण्याबाबत

सन 2022-23 करीता जळगांव जिल्ह्यातील शासकीय जागेवरील खाणपट्टयांचा लिलाव ई-निविदा व ई-लिलावाची अधिसूचना प्रसिध्द करण्याबाबत

08/07/2022 28/07/2022 पहा (5 MB)
राज्य उत्पादन शुल्क-फेर ई-लिलाव व नवीन प्रस्तावित ताडी दुकानांचा ई-लिलाव

राज्य उत्पादन शुल्क-फेर ई-लिलाव व नवीन प्रस्तावित ताडी दुकानांचा ई-लिलाव

27/06/2022 16/07/2022 पहा (605 KB)
दर पत्रक सुचना-जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त जळगाव

दर पत्रक सुचना-जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त जळगाव

01/07/2022 10/07/2022 पहा (429 KB)
शासकीय जागेवरील गौण खनिज खाणपट्याची लिलावाची ई-निविदा व ई –लिलावाची अधिसूचना

शासकीय जागेवरील गौण खनिज खाणपट्याची लिलावाची ई-निविदा (टेंडर) व ई –लिलावाची (ऑक्शन) अधिसूचना

15/06/2022 03/07/2022 पहा (2 MB)