बंद

१३-जळगाव शहर मतदारयादीतून वगळण्याकामी प्रस्तावित मतदारांची यादी (EPIC No.,/ फोटो नसलेल्या)

१३-जळगाव शहर मतदारयादीतून वगळण्याकामी प्रस्तावित मतदारांची यादी (EPIC No.,/ फोटो नसलेल्या)
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
१३-जळगाव शहर मतदारयादीतून वगळण्याकामी प्रस्तावित मतदारांची यादी (EPIC No.,/ फोटो नसलेल्या)

१३-जळगाव शहर मतदार संघातील, मतदार यादीतून वगळण्याकामी प्रस्तावित असलेल्या मतदार यादीतील EPIC No.,/ फोटो नसलेल्या मतदारांची यादी

19/02/2020 29/02/2020 पहा (911 KB)