बंद

शेतकऱ्यांची यंत्रे ट्रॅक्टर व तत्सम वाहनांना पेट्रोल / डिझेल उपलबद्ध करून देण्याबाबत आदेश

शेतकऱ्यांची यंत्रे ट्रॅक्टर व तत्सम वाहनांना पेट्रोल / डिझेल उपलबद्ध करून देण्याबाबत आदेश
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शेतकऱ्यांची यंत्रे ट्रॅक्टर व तत्सम वाहनांना पेट्रोल / डिझेल उपलबद्ध करून देण्याबाबत आदेश

शेतकऱ्यांची यंत्रे ट्रॅक्टर व तत्सम वाहनांना पेट्रोल / डिझेल उपलबद्ध करून देण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाचे आदेश

16/04/2020 30/04/2020 पहा (752 KB)