बंद

शासकीय जागेवरील खाणपट्यांचे जाहीर लिलाव सन 2020-21

शासकीय जागेवरील खाणपट्यांचे जाहीर लिलाव सन 2020-21
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
शासकीय जागेवरील खाणपट्यांचे जाहीर लिलाव सन 2020-21

शासकीय जागेवरील गौण खनिज खाणपट्यांच्या लिलावाकरिता ई-निविदा व ई-लिलाव अधिसूचना

30/07/2021 17/08/2021 पहा (5 MB)