बंद

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भुमीसंपादन अधिनियम २०१३
शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख संचिका
भुमीसंपादन अधिनियम २०१३

भागपूर ता.जळगाव येथिल उपसा सिंचन योजनेचा बुडीत क्षेत्राचा संपादन करावयाच्या जमिनीचा मूळ भूसंपादन प्रस्तावास दुरुस्ती-पत्रक

26/10/2020 26/12/2020 पहा (5 MB)